બાર્ટન પુસ્તકાલયના દા.તા.શ્રીઓ


 • બાર્ટન પુસ્તકાલયના અત્યાર સુધીના દા.તા.શ્રીઓની યાદી નીચે મુજબ છે.
 1. એક્સેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ
 2. એક્સેલ ક્રોપ કેર લિમિટેડ
 3. ધીરુભાઈ બી. પટેલ
 4. દિલીપ જી. શાહ
 5. શ્રી રમણીકલાલ જે. મહેતા / શ્રીમતી સાવિત્રીબેન આર. મહેતા
 6. ક્ષેત્ર વિકાસ સત્તા, ભાવનગર
 7. શ્રીમતી એસ. ડી. શાહ
 8. જે.ટી.પાઠક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ
 9. ગુજરાત શીપ બ્રેકર્સ એસોસિએશન, ભાવનગર
 10. બળવંતભાઈ કે પારેખ ટ્રસ્ટ, મુંબઈ
 11. લાલશંકર જયાનંદ ભટ્ટ
 12. રસિકલાલ હેમાણી, દિલ્હી
 13. ફૂલચંદ પી. તંબોલી ટ્રસ્ટ
 14. અનંતભાઈ ત્રિવેદી / ઇન્દીરાબેન ત્રિવેદી
 15. નાગરિક સહકારી બેંક ભાવનગર
 16. સુમીટો કેમિકલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ
 17. શાંતિલાલ શાહ ફાઉન્ડેશન, ભાવનગર
 18. ડાયનેમિક કોમ્પ્યુટર સર્વિસ, અહમદાવાદ
 19. ચેતનભાઈ મજમુદાર
 20. દક્ષેશભાઈ ટી. મહેતા
 21. જગતકુમાર એ. જાની
 22. શિવરાજભાઇ દવે , ઇંગ્લેન્ડ
 23. સંદીપભાઈ વ્હોરા / તુષારભાઈ વ્હોરા
 24. નિશીથભાઈ મહેતા
 25. સુશીલભાઈ કે. પારેખ
 26. સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
 27. જે.એસ.પરીખ એન્ડ કોર્પોરેશન
 28. બૈજનાથ મેલારીમ
 29. ધીરજલાલ એન શાહ
 30. સ્વ. અશ્વિનભાઈ ડી. મહેતા અને તીલોતમાંબેન મહેતા
 31. કેશવ સ્ટીલ
 32. સ્વ. વી.સી અને એન.વો દેસાઈ
 33. જે.એન. પટેલ
 34. અનિલભાઈ શ્રીધરાણી
 35. એ.જી.એન્ટરપ્રાઈઝ
 36. ધર્મીક્ભાઈ જે. પટેલ
 37. બીપીનકુમાર આઈ. દવે
 38. સ્વ. નૌતમલાલ પ્રાણલાલ શાહ
 39. ગ્લોબલ મરીન ટેકનોલોજીસ
 40. વંદનાબેન ડી. મહેતા
 41. રશીદાબેન મર્ચન્ટ
 42. રશ્મીકાન્તભાઈ પી. મહેતા / શીવાનીબેન કે. મહેતા
 43. ત્રિવેણી કલ્યાણ ફાઉન્ડેશન મુંબઈ
 44. પુષ્પવતીબેન એન. શાહ
 45. શાંતામણી એન્ટરપ્રાઈઝ
 46. હર્શ્વીનાબેન ડી. દેસાઈ
 47. સુનીલભાઈ આર.ત્રિવેદી
 48. અશ્વિનકુમાર એલ. ભટ્ટ
 49. પી.જી.કોરાટ
 50. રસિકભાઈ સી. વણઝારા
 51. જસવંતીબેન એમ. પારેખ
 52. પીપલ્સ ક્રેડીટ કો. ઓપરેટીવ સોસાયટી
 53. પ્રિયાંક શીપ બ્રેકીંગ
 54. કેયુર ઇસ્પાત
 55. જે.વી. ઠક્કર, મુંબઈ
 56. દેવીબેન જે. પટેલ
 57. કેવટભાઈ જે. પટેલ
 58. કે.એન. અત્મારામાની, મુંબઈ
 59. સ્નેહલભાઇ મહેતા
 60. પુરશોતમદાસ વિશ્રામદાસ રાધેશ્વર
 61. સ્ટીલબાર ટી. રોલર
 62. લકી સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
 63. હાતિમ સ્ટીલ
 64. ત્રિવેણી શીપ બ્રેકર્સ
 65. રશ્મીકાંત પદ્મકાંત મહેતા
 66. સિદ્ધાર્થ બ્રોન્ઝ
 67. વીરેન્દ્ર એન્ડ કંપની
 68. અનિરુધ્ધભાઈ દેસાઈ


"અમે વિશેષ આભારી છીએ"આઈ.પી.એલ.એમ. ભારત સરકાર, ન્યુ દિલ્હી
ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર
ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
રાજા રામમોહન રાય ફાઉન્ડેશન, કલકત્તા